คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โอกาส ความท้าทาย และความพร้อมในการปรับตัวในโลก Digital ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรมในโครงการ >>>@HUSO_PR