มหาวิทยาลัยกำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 พร้อมกันเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดปฐมนิเศ ณ สนามกีฬาในร่ม โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรกุล อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์ประจำ และนักศึกษารุ่นพี่มาให้การต้อนรับนักศึกษาน้องใหม่อย่างเป็นกันเอง

ภาพกิจกรรมงานปฐมนิเทศ>>>@PR.HUSO