สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดงจัดพิธีไหว้ครู ครอบครู โขนละคร ประจำปี เพื่อความเป็นศิริมงคลของสาขา คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ณ อาคารมานิจชุมสาย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO