มหาวิทยาลัยโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการแสดงต้อนรับโดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ร่วมกับชุดการแสดงของนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวญี่ปุ่น เนื่องด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กับ มหาวิทยาลัยฟุคุอิ แห่งประเทศญี่ปุ่น  ณ ห้องเรียนรวม อาคาร 34 โดยนักศึกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟุคุอิจะอยู่ศึกษาและร่วมทำกิจกรรมในระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 กันยายนนี้ ภายใต้การดูแลอำนวยความสดวกของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO