หาวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 “ปาเจรา น้อมนบบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ” โดย รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีเป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้มีความรู้ดีและความประพฤติดี ณ สนามกีฬาในร่ม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO