วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสำรวจศักยภาพพื้นที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำฐานข้อมูลตำบล เวลา 09.00-17.00น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

ภาพการประชุม >>> @PR_HUSO