วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ผศ.ดร ประเสริฐ ฉิมท้วม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ลงพื้นที่ การเก็บข้อมูลและพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ร่วมกับชาวบ้าน ณ ศาลากลางหมู่ ๔ ตำบลวังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โดยมี ศ.ดร พรรณี บัวเล็ก ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา และ อาจารย์ บัญชร แก้วส่อง ผู้ทรงวุฒิด้านงานวิจัยเชิงพื้นที่ ร่วมให้คำแนะนำในครั้งนี้