พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครบรอบ 79 ปี ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

>>> ดูภาพกิจกรรม <<<