คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ