กำหนดรายละเอียดสัมภาษณ์นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายเก่าชั้นปีที่ 1 และผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่ 1-5 และผู้กู้รายเก่าชั้นปีที่ 2-5(รอบ2) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด หรือติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา https://op.chandra.ac.th/dsd/