โจทย์ท้าประลอง Creative Idea ประจำเดือน กันยายน 2563 กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup  โจทย์ประจำเดือนนี้ “ทุนหนึ่งแสน นำเสนอแผนธุรกิจ พิชิตฝัน” 


รายละเอียดเพิ่มเติมที่   https://www.facebook.com/GSBSMEsStartup/photos/a.1704607873165946/2421277161499010/

สมัครได้ที่   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzrGChbJLgKlBONG7zdMbMLOQ5XfONn3VnSWJ2zvgMYNBWFg/viewform