มหาวิทยาลัยจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 "ด้วยรักจากใจ สายใยจันทรา" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม PR@HUSO