ขั้นตอนลด50 ค่าเทอม Mesa de trabajo 1

 

ประกาศ!!! จากนโยบายรัฐที่ประกาศให้มหาวิทยาลัย 'ลดค่าเทอม 50%' โดยรัฐให้นักศึกษาทุกคน ต้องเข้าตรวจสอบสิทธิ์ และยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย reg.chandra.ac.th นักศึกษาสามารถสแกน QR​ Code ลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. - 30 ก.ย. 64
*หากไม่เข้ายืนยันสิทธิ์ ภายใน 30 ก.ย. 64 จะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว  

Download วิธีการขอรับส่วนลด