Digital Info1 50 

       ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการพิจารณาสื่อดิจิทัลจากโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคดิจิทัล (เรียงลำดับตามคะแนน) ผลงานที่ได้รับการพิจารณา มีจำนวน 50 ผลงาน ทั้งนี้ จะได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมและวัสดุฝึกการอบรม โดยลำดับที่ 1-5 จะได้นำไปเผยแพร่ผลงานทางช่องยูทูบ เพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

>>> คลิกดูรายชื่อ <<<