ประกาศ ผลงานคลิปวีดีโอที่ผ่านการคัดเลือก โครงการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคดิจิทัล : การผลิตสื่อดิจิทัล อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวอิงนภา จางจา นักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.)
ชื่อผลงาน เรื่อง 垃圾分类 (ประเภทขยะ)

เกียรติบัตรผลงานที่มีคุณภาพ

ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร >>> https://drive.google.com/drive/folders/1xB1K4ZWRENIhOaVk163OwTYFYbgTGl_-?usp=sharing <<<