87395

ขอแสดงความยินดีกับ เรืออากาศเอกหญิงพิรดา อนุเวช และนายอาณัฐ มงคลช่วง อาจารย์และนักศึกษาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบุคลากร และรางชนะเลิศ ประเภทนักเรียนนักศึกษา จากการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ฯ "ความทรงจำจากพระราชกรณียกิจ ในหลวงรัชกาลที่ 9" โดยมีพิธีมอบรางวัล(ตัวแทนบุคลากรรับมอบ) ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา