Teaser WE LOVE HISTORY EP 1 วังจันทรเกษม วังพระนเรศวร รับชม Full EP.1 พร้อมกัน 27 ม.ค. นี้

WE LOVE HISTORY EP 1 วังจันทรเกษม วังพระนเรศวร ⯑รับชม Full EP.1 พร้อมกันวันพฤหัสบดีที่ 27 ม.ค. นี้ โครงการสื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

..."มหาวิทยาลัยคือพื้นที่ของเสรีภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และการเติบโต"

...มาร่วมค้นหาตัวตนที่แท้จริงของคุณที่นี่..มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สมัครได้แล้ววันนี้ 24 ชม.!?! เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

ผ่อนชำระค่าเทอมได้

มีทุนการศึกษา

กู้ กยศ.ได้

✅ รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 - วันที่ 19 ม.ค.65

✅ รอบที่ 2 Quota เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - วันที่ 20 เม.ย.65

✅ รอบที่ 3 Admission เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2-10 พ.ค.65

✅ รอบที่ 4 Direct Admission เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.- 5 มิ.ย.65 คลิกสมัครได้ที่ https://eadmission.chandra.ac.thมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ