เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องน่าเรียนรู้ และความรู้ไม่ได้มีแค่ในตำรา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวน บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจพบกับ We love History โครงการสื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปพร้อมกัน พบกับ EP.1 วังจันทรเกษม วังพระนเรศวร