ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบปฏิบัติการขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 2/2560 เพื่อนำทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีไปใช้เพิ่มโอกาศในการฝึกงานของตนเองได้ โดยจัดการอบรมในระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึง 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 323-324

ภาพกิจกรรมการการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึง 22 พฤศจิกายน 2560

               ภาพ 24 ตค 60 เช้า                          ภาพ 24 ตค 60 บ่าย                          ภาพ 25 ตค 60 บ่าย

               ภาพ 31 ตค 60 เช้า                          ภาพ 31 ตค 60 บ่าย                          ภาพ 1 พย 60 บ่าย

                ภาพ 7 พย 60 เช้า                           ภาพ 7 พย 60 บ่าย                           ภาพ 8 พย 60 บ่าย

               ภาพ 14 พย 60 เช้า                          ภาพ 14 พย 60 บ่าย                         ภาพ 15 พย 60 บ่าย

              ภาพ 21 พย 60 เช้า                           ภาพ 21 พย 60 บ่าย