คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเรียนเชิญครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เพื่อให้ครูได้มีความรู้ในศาสตร์และทักษะทางด้านนาฏศิลป์สร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีคุณภาพ และยังสามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่เด็กนักเรียนได้อย่างถูกต้อง กิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ (ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก) ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมกันได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป จำนวน 100 คนเท่านั้น  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

095 553 5924 คุณกมลลักษณ์ หรือ Facebook : www.facebook.com/huso.cru

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่  >>> ดูรายละเอียด <<<

สามารถลงทะเบียนได้ที่ >>> https://gg.gg/WDA63 <<< (เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563)